ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား (Phone Price List)

ေအာက္ပါေစၽးႏႈန္းမ်ားသည္ အခၽိန္ႏွင့္အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။
(2nd-July-2019)

Apple Price List

iPhone XS 64GB Single SIM - 1,710,000
iPhone XS 256GB Single SIM - 1,970,000
iPhone XS 512GB Single SIM - 2,050,000
.
iPhone XSMax 64GB Single SIM - 1,855,000
iPhone XSMax 256GB Single SIM - 2,120,000
iPhone XSMax 512GB Single SIM - 2,390,000
.
iPhone XSMax 64GB Dual SIM - 1,920,000
iPhone XSMax 256GB Dual SIM - 2,190,000
iPhone XSMax 512GB Dual SIM - 2,490,000
.
iPhone XR 64GB Single SIM - 1,270,000
iPhone XR 128GB Single SIM - 1,360,000
iPhone XR 256GB Single SIM - 1,490,000
.
iPhone XR 64GB Dual - 1,280,000
iPhone XR 128G Dual - 1,380,000
iPhone XR 256GB Dual- 1,590,000
.
iPhone X 64GB (Grey, Silver) - 1,400,000
iPhone X 256GB (Grey, Silver) - 1,650,000
.